Saint Germain via Meline Lafont, 11 juli

Saint Germain

Ett meddelande om klarhet

11 juli, 2015

Kanal: Meline Lafont

Jag välkomnar er alla idag och mina välsignelser till er alla underbara Mästar-Varelser. Igen en gång kommer jag för att tala med er genom hjärtat av förening eftersom detta sammanbinder oss alla, för vi är gnistor av det som är Ett. Det som jag önskar tala med er alla om är innebörden av klarhet och behovet av klarhet. Så som jag tidigare idag har talat om för denna älskade, har klarhet blivit ett inre behov eller en del av ert liv. För vem letar inte efter klarhet, eller hur?

Ni har gjort detta verkligt i ert liv och därmed har ni skapat det. Klarhet kan endast existera och finnas om det finns ett erkännande och en bekräftelse på att det finns förvirring och ett tillstånd av att vara förblindad, för det är motsatsen av dess upplevelse i polaritet. Därför är det inte nödvändigtvis så att ni behöver uppleva bägge som en separat upplevelse, snarare behöver ni föra dessa två polariteter samman och uppleva dem som ett. Det innebär att veta allt och att se saker som de verkligen är, utan att ha komplexiteten av att behöva leta efter det som ni tror att ni har förlorat.

För det första är ingenting förlorat för allt är som ni vet ni och finns inom er. Förstå sålunda att när man söker efter klarhet betyder det i verkligheten att man har glömt förståelsen av ”Ett” och ”Allt” på samma gång. Klarhet är en del av er, det är den sanna betydelsen av förståelse för vem ni är som helhet och att ni kan VARA allt omedelbart. Det är betydelsen av verklig varseblivning om var ni kan varsebli saker så som de i sanning är: som enhet. Så snart förvirring träder in, betyder det att ni uppehåller er inom strukturer av dualitet i separation, huruvida ni känner er dragna till att dra åt det ena eller det andra hållet.

Det är ett tankemönster som går så här: ”är det på det ena eller det andra sättet” och inte allt på en gång. Det verkar vara omöjligt för den mänskliga hjärnan, sålunda kan ni inte acceptera detta i ert hjärta. Det är det som klarhet visar er i denna dimension: att ni ser klarhet som ett val gällande hur saker kan vara eller kan bli . . och för det mesta vill ni att det enbart skall vara ensidigt, annars skulle det bli alltför komplicerat att förstå. Det finns inte bara ett sätt som erbjuds för att förklara klarhet, utan det finns många, man skulle kunna säga att allting är klarhet för saker ligger till som de gör. Som jag skulle säga: det är som det är.

Nu när jag tar er vidare in på ämnet, så är den enda orsaken bakom detta meddelande att hjälpa er att förstå att alla saker inte behöver vara klara för er, eftersom ni ibland tenderar att glömma bort att allting handlar om upplevelsen av saker och ting. Att engagera er i era upplevelser och att tillåta att allt vecklar ut sig är klarhet för ni ser saker som de är med ett öppet hjärta.

Det finns många saker som vid den här tiden kommer in på era plan av dualitet och säkerligen känns det för er alla som om ni inte hade något utrymme kvar att ens ta på er mer. Mina kära Mästar-Varelser, den enda orsaken till varför ni ens kan känna av upplevelsen av den känslan att ert bord är så fullt, beror på att ni håller fast vid vissa saker som korsar er väg. Ni tar på er mer och mer att hålla fast vid och sålunda kommer saker och ting att bli komplicerade för er vid en viss punkt eftersom ni inte längre kan se saker klart genom allt. Komplexiteten dominerar.

Ni fyller era sinnen med mer saker på gång och är också redan sysselsatta med det som snart skall hända. Att leva i varje nu-ögonblick kommer att omöjliggöra det för er att ens hålla fast vid saker när ni flyter med strömmen i ögonblicket och upplever det som det är. Det är som att ta emot och vidarebefordra medan ni upplever ögonblicket med acceptans och glädje.

Nåväl, det finns många tidslinjer och möjligheter som bor inom er och som önskar bryta sig fram till era verkligheter, som kan betona förvirringen och behovet av klarhet. Ni kommer att lära er att behärska ert eget medvetande avseende tillåtelse, utan att slåss för motstånd och kontroll. Ni kommer att lära er att sluta leta efter svar för att få veta, förstå och få klarhet eftersom ni kommer att erbjudas erfarenheten av hur det är att redan veta, se och ha klarhet inombords. Saker och ting är som de är, det finns inget behov av att komplicera saker eller att förvirra er själva med att vilja känna till svaren för att ge er själva en falsk känsla av tillfredsställelse.

Det är detta ni kommer att lära er under den här tiden, att klarhet handlar om att tillåta saker att vara som de är. Att förflytta er själva genom de många möjligheter då dessa uppstår och att bara uppleva vad ni håller i ert hjärta och önskar VARA. När sådana förvirringar dyker upp och det verkar finnas för mycket att klara av på samma gång, ta ett steg tillbaka ut ur brådskan, ta en andningspaus och gå inombords för ett ögonblick. Ta en närmare titt på allt som styr i er verklighet och i era upplevelser och se var dessa skapelser härstammar från.

Var började allting? Vad fick er att tänka på det ena eller det andra sättet? Vilken tanke eller känsla har fört er till vissa slutledningar eller varseblivningar? Gå tillbaka till där det tog sin början och se det där som det är, var ni har byggt vidare på det för att skapa allt detta till er upplevelse. Det fungerar för det mesta för de mest subtila och de minsta sakerna som ni lätt förbiser. Mycket hänger ihop med rädsla och att vilja ha saker och ting under kontroll. Här är det som förvirring härstammar ifrån, för ni kan inte kontrollera någonting, ni kan endast Vara.

Nåväl, låt oss nu ta en titt på den ljusa sidan av detta och se att denna gåva som erbjuds er endast är en påminnelse om var ni skall lägga er uppmärksamhet, det som ni matar er med och hur ni ser på er själva. Ni tar alla in mer av er själva också från andra plan och Dimensioner, sålunda är det många olika vibrationer som beslutar sig för att spela med och komma in i er mänskliga upplevelse. Några av dessa aspekter kan bete sig som barn: okontrollerat och vilt! Dessa känns som om de kommer in på en spelplan som de aldrig tidigare har fått gå in på och därför är de så uppspelta!

Ni kanske vill vänta lite innan ni släpper lös dessa aspekter av er själva, tills ni har den generella känslan av att vara redo att kunna hantera dessa delar av er även på det Mänskliga planet. Att vara ’däruppe’ i de Högre rikena  och att uppleva de rikena är en sak men utmaningen är att ’ta hit ner’ dessa till ett Jordiskt plan medan ni befinner er i en mänsklig inkarnation. Att kanalisera in dessa genom processen av jordande, jämvikt och självförverkligande är sålunda nyckeln och vi fortsätter nu att betona detta faktum, vilket vi redan under en lång tid har gjort.

Lär känna er själva, på alla plan så som ni önskar och släpp taget om det som står i vägen eller det som komplicerar saker och ting för er. Inte genom att springa ifrån det utan genom att omfamna det som en del av er skapelse. Att bekräfta är att se saker som de är, Mästar-Varelser. Så börja bekräfta – se – er som de Mästar-Varelser ni är och utforska det vidare. Ni är klarhet och det är det som ni allt djupare håller på att förstå under de kommande månaderna.

Ni ÄR, JAG ÄR.

Välsignelser och evig kärlek

Master Saint Germain

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se